Moodle INS Joan Brudieu

Les galetes han d'estar habilitades en el vostre navegador
Autentiqueu-vos utilitzant el vostre compte a:

És la primera vegada que veniu aquí?

Tots els usuaris heu d'accedir des del botó Google amb el vostre compte de correu de l'institut (@insjoanbrudieu.cat)

Si teniu dubtes sobre com accedir, aquí teniu un senzill videotutorial: